Colno deklaračné služby sú poskytované v pracovných dňoch od 08:00 hod. do 16:00 hod. a zaručujú Vám komplexné spracovanie dokladov potrebných pre pohyb tovaru medzi Európskou úniou (EÚ) a tretími štátmi. Zabezpečíme colné vybavenie pri vývoze a dovoze. Colné konanie Vám zabezpečíme v colnom priestore, ktorý je Colnou pobočkou Colného úradu Nitra v areáli našej spoločnosti.

 

Ďalej Vám zabezpečíme nové spracovanie dokladov a podkladov, štatistické sledovanie a hlásenie INTRASTAT pre obchod v rámci pohybu tovaru medzi SR a štátmi EÚ.

 

POSKYTUJEME: