O spoločnosti DELTA NZ TRANS s.r.o.

DELTA NZ TRANS je spoločnosť s dlhoročnou tradíciou, bohatými skúsenosťami a profesionálnym prístupom ponúkajúca služby v doprave, špedícii,logistike a v colnej deklarácii.

Spoločnosť DELTA NZTRANS bola založená v roku 1994 a jej hlavnou činnosťou bolo zasielatelstvo a prevádzkovanie colného skladu.

V ďalšom období sa predmet podnikania spoločnosti rozšíril na zasielatelské služby, v ktorých prevažovala činnosť colno-deklarantská, hlavne od roku 1996. Zlomovým obdobím bolo zriadenie Nácestného colného strediska v Nových Zámkoch, ktorého sme sa stali majiteľom a prevádzkovateľom. Súčasne prebiehal intenzívny rozvoj poskytovaných služieb v Štúrove, kde sa otvorili dalšie colné sklady, colná deklarácia a zasielateľská kancelária.

V súčasnej dobe firma disponuje vlastnym vozidlovym parkom na medzinárodnú doparavu, logistickým a colným skladom v Nových Zámkoch.Venujeme sa obsluhe stalych klientov a zlepsovaniu sluzieb v logistike.

Ffirma scertifikovala systém manažovania kvality ISO 9001:2000, v oblastiach zasielateľstva, colnej deklarácie, medzinárodnej, vnútroštátnej doprave a logistike. Tak isto sme sme certifikovaní ako Schválený hospodársky subjekt AEO.

Hlavnou stratégiou spoločnosti je poskýtnúť svojim klientom komplexný a kvalitný servis. Sme členmi významných organizáciach v obore ako:

Naše služby

Kvalitnými službami k vašej spokojnosti

Zasielateľstvo

Potrebujete zabezpečiť tok vášho tovaru?

Medzinárodná a vnútroštátna cestná doprava

Potrebujete odviezť váš tovar?

Colná deklarácia

Potrebujete váš tovar vyviezť alebo doviezť cez hranice Europskeho spoločenstva

Skladová a distribučná logistika

Potrebujete váš tovar uskladniť, preskladniť, zabaliť, roztriediť alebo zabezečiť distribúciu?

Zasielateľstvo

Potrebujete zabezpečiť tok vášho tovaru?

Medzinárodná a vnútroštátna cestná nákladná doprava vlastnými vozidlami aj so zmluvnými dopravcami. Pre klientov zorganizujeme celý dopravný proces, optimalizujeme cenu  a robíme poradenstvo počas celého zmluvného vzťahu.
Z realizuje prepravy takmer všetkých druhov výrobkov. Zákazníkovy  zabezpečíme akúkoľvek prepravu tovaru v súlade so zasielateľskými podmienkami Zväzu logistiky a zasielateľstva SR.
Naša spoločnosť Vám ponúka prepravy tovaru v rámci všetkých štátov Európskej únie s hlavným dôrazom na krajiny západnej Európy ako Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko či Benelux.
Námorná kontajnerová preprava, zabezpečujeme dovoz tovaru zo všetkých väčších prístavov sveta, predovšetkým z ďalekého východu ( Čína, India, Indonézia)
Zabezpečenie všetkých doplnkových služieb spojených s prepravou tovaru

 • poistenie zásielok
 • prekládky
 • neutralizácia dokladov

Medzinárodná a vnútroštátna cestná doprava

Potrebujete odviezť váš tovar?

Medzinárodná a vnútroštátna cestná nákladná doprava vlastnými vozidlami.
Spoločnosť DELTA-NZTRANS spol. s r.o. realizuje prepravy takmer všetky druhy výrobkov.  Naša spoločnosť Vám ponúka prepravy tovaru v rámci všetkých štátov Európskej  únie.

Kapacita nášho vozového parku

V súčasnosti disponujeme s vozovým parkom o počte 25 návesových súprava) v kategóriach EUR5-6 s objemom 80-100 m3 a nosnosti do 25 ton. Taktiež disponujeme navesovými súpravami Walking floor a velkoobjemovými autami do 7,5t.

Všetky vozidlá sú v perfektnom technickom stave, čo je zabezpečené pravidelnými údržbami v našich ako aj v zmluvných servisoch po celej Európe.

Všetky vozidlá sú zabezpečené monitorovaním cez GPS, vďaka čomu má klient vždy presnú informáciu o polohe tovaru.

Naša spoločnosť má uzavreté povinné poistenie podľa dohovoru CMR v poisťovni Union.

Colná deklarácia

Potrebujete váš tovar vyviezť alebo doviezť cez hranice Europskeho spoločenstva

Colno deklaračné služby sú poskytované v pracovných dňoch od 08:00 hod. do 16:00 hod. a zaručujú Vám komplexné spracovanie dokladov potrebných pre pohyb tovaru medzi Európskou úniou (EÚ) a tretími štátmi. Zabezpečíme colné vybavenie pri vývoze a dovoze. Colné konanie Vám zabezpečíme v colnom priestore, ktorý je Colnou pobočkou Colného úradu Nitra v areáli našej spoločnosti.

Ďalej Vám zabezpečíme nové spracovanie dokladov a podkladov, štatistické sledovanie a hlásenie INTRASTAT pre obchod v rámci pohybu tovaru medzi SR a štátmi EÚ.

Ďalšie informácie

Skladová a distribučná logistika

Potrebujete váš tovar uskladniť, preskladniť, zabaliť, roztriediť alebo zabezečiť distribúciu?

Disponujeme skladovým priestorom o rozlohe 2000 m2.

Naše skladové priestory poskytujú:

Prístup pre všetky druhy nákladných vozidiel, presnú evidenciu uskladnených komodít , ochranu kamerovým a bezpečnostným systémom napojeným na políciu.

Kvalitná logistika je predpokladom úspory nákladov najmä v nevýrobných činnostiach, ktoré nevyhnutne sprevádzajú každú produkciu tovarov alebo služieb.

Firma, ktorá má kvalitnú logistiku má na trhu konkurenčnú výhodu.
Pracovníci spoločnosti Delta-NZTrans spol. s r.o. vytvárajú pre svojich klientov praktické predpoklady pre optimalizáciu, koordináciu a synchronizáciu činností v oblasti logistiky.

Delta-NZTrans spol. s r.o. sa na logistickom trhu presadzuje prostredníctvom ukazovateľov, ako sú:

 • spoľahlivosť dodania,
 • úplnosť dodávok,
 • dodržiavanie dodacích lehôt,
 • kvalita distribúcie,
 • poskytovanie informácií o pohybe zásielky.

Galéria

Prezrite si fotografie nášho vozového parku.

Certifikáty a dokumenty

Ste pripravený na Brexit

Pripravte svoje podnikanie na nadchádzajúce zmeny.
Ďalšie informácie
Svg mapa

Nitra, Slovenská republika

Fraňa Mojtu 14
94901 Nitra
Slovenská republika

Nové Zámky, Slovenská republika

Komárňanská cesta 13
940 01 Nové Zámky
Slovenská republika

Kontaktné informácie

Kontaktný formulár

Ak máte záujem o cenovú ponuku alebo pracovať v našej spoločnosti,
kontaktujte nás cez formulár a my sa Vám ozveme.

  DELTA-NZTRANS spol. s r.o.
  Komárňanská cesta 13
  940 01 Nové Zámky
  IČO: 34111271
  DIČ: 2020414374
  IČ DPH: SK2020414374

  Logistika a skladovanie:
  Mob.: +421905280459
  E-mail: lukacovsky@deltanz.sk

  Nákladná doprava:
  Tel.: +421 35 6430 315
  Mob.: +421905319468
  Mob.: +421905388119

  E-mail: ondriskovic@deltanz.sk
  E-mail: hlavackova@deltanz.sk

  Zasielateľstvo:
  Mob.:+421 905 225 616
  Mob.:+421 918 822 851
  Mob.:+421 905 225 696

  E-mail: szabova@deltanz.sk
  E-mail: szestak@deltanz.sk
  E-mail: kacani@deltanz.sk

  Colná deklarácia:
  Tel.: +421 35 6430 497
  Fax :+421 35 6430 497
  Mob.: +421 905 295 357
  Mob.: +421 907 770 881

  E-mail: deltacd@deltanz.sk
  E-mail: boldisova@deltanz.sk

  Ekonomickéoddelenie:
  Tel.: +421 37 652 66 73
  Mob.: +421 907 770 462
  Mob.: +421 917 886 221

  E-mail: havrila@deltanz.sk
  E-mail: finance@deltanz.sk