O spoločnosti DELTA-NZTRANS s.r.o.

DELTA-NZTRANS je spoločnosť s dlhoročnou tradíciou, bohatými skúsenosťami a profesionálnym prístupom ponúkajúca služby v doprave, špedícii, logistike a v colnej deklarácii.

 Spoločnosť DELTA-NZTRANS bola založená v roku 1994 tromi spoločníkmi ako malá zasielateľská spoločnosť s 8 zamestnancami a okruhom činností  špedícia, colná deklarácia a prevádzkovanie colného skladu.

Zlomovým obdobím bolo zriadenie Nácestného colného strediska a postavenie vlastných skladových priestorov  v Nových Zámkoch, ako aj otvorenie pobočky v Štúrove. Naša činnosť sa rozšírila o medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu vlastnými vozidlami.

V súčasnej dobe firma disponuje vlastným vozidlovým parkom na medzinárodnú dopravu s 30 vozidlami, logistickým a colným skladom v Nových Zámkoch. Venujeme sa obsluhe  stálych  klientov a zlepšovaniu služieb v logistike. Naša dcérska firma DENZ Logistics s.r.o. so sídlom v južnom Česku sa venuje zasielateľskej činnosti a obsluhuje európsky trh.

Naša firma je certifikovaná  systémom manažmentu kvality ISO 9001:2000, v oblastiach zasielateľstva, colnej deklarácie, medzinárodnej, vnútroštátnej doprave a logistike. Tak isto sme certifikovaní ako Schválený hospodársky subjekt AEO. Sme tiež členmi všetkých významných organizácií v obore.

Hlavnou stratégiou spoločnosti je poskytnúť  svojim klientom komplexný a kvalitný servis.

Naše služby

Kvalitnými službami k vašej spokojnosti

Zasielateľstvo

Potrebujete zabezpečiť tok vášho tovaru?

Medzinárodná a vnútroštátna cestná doprava

Potrebujete odviezť váš tovar?

Colná deklarácia

Potrebujete váš tovar vyviezť alebo doviezť cez hranice Európskeho spoločenstva?

Skladová a distribučná logistika

Potrebujete váš tovar uskladniť, preskladniť, zabaliť, roztriediť alebo zabezpečiť distribúciu?

Zasielateľstvo

Potrebujete zabezpečiť tok vášho tovaru?

Medzinárodná a vnútroštátna cestná nákladná doprava vlastnými vozidlami aj so zmluvnými dopravcami. Pre klientov organizujeme celý dopravný proces, optimalizujeme cenu  a robíme poradenstvo počas celého zmluvného vzťahu. Zrealizujeme prepravy takmer všetkých druhov tovarov a výrobkov.
Prepravujeme tovary v rámci všetkých štátov Európskej únie s hlavným dôrazom na Maďarsko.

Zabezpečíme všetky doplnkové služby spojené s prepravou tovaru

 • poistenie zásielok
 • prekládky
 • prebalenie
 • distribúciu
 • neutralizácia dokladov

Medzinárodná a vnútroštátna cestná doprava

Potrebujete odviezť váš tovar?

Medzinárodná a vnútroštátna cestná nákladná doprava vlastnými vozidlami.
Pre klientov organizujeme celý dopravný proces, optimalizujeme cenu  a robíme poradenstvo počas celého zmluvného vzťahu. Zrealizujeme prepravy takmer všetkých druhov tovarov a výrobkov.

Kapacita nášho vozového parku

V súčasnosti disponujeme  vozovým parkom o počte 30 návesových súprav v kategóriách EUR5-6 s objemom 80-100 m3 a nosnosťou do 25 ton. Taktiež disponujeme návesovými súpravami Walking floor a veľkoobjemovými autami do 7,5t.

Všetky vozidlá sú v perfektnom technickom stave, čo je zabezpečené pravidelnými údržbami v našich ako aj v zmluvných servisoch po celej Európe.

Všetky vozidlá sú zabezpečené monitorovaním cez GPS, vďaka čomu má klient vždy presnú informáciu o polohe tovaru.

 

Colná deklarácia

Potrebujete váš tovar vyviezť alebo doviezť cez hranice Europskeho spoločenstva

Colno-deklaračné služby sú poskytované v pracovných dňoch od 08:00 hod. do 15:30 hod. a zaručujú Vám komplexné spracovanie dokladov potrebných pre pohyb tovaru medzi Európskou úniou (EÚ) a tretími štátmi. Zabezpečíme colné vybavenie pri vývoze a dovoze. Colné konanie Vám zabezpečíme v colnom priestore, ktorý je Colnou pobočkou Colného úradu Nitra v areáli našej spoločnosti. Taktiež vieme váš tovar uložiť v colnom sklade, ktorý je v areáli našej spoločnosti.

Ďalej Vám zabezpečíme nové spracovanie dokladov a podkladov, štatistické sledovanie a hlásenie INTRASTAT pre obchod v rámci pohybu tovaru medzi SR a štátmi EÚ.

Ďalšie informácie

Skladová a distribučná logistika

Potrebujete váš tovar uskladniť, preskladniť, zabaliť, roztriediť alebo zabezpečiť distribúciu?

Disponujeme skladovým priestorom o rozlohe 2000 m2.

Naše skladové priestory poskytujú:

Prístup pre všetky druhy nákladných vozidiel, presnú evidenciu uskladnených komodít , ochranu kamerovým a bezpečnostným systémom napojeným na políciu.

Kvalitná logistika je predpokladom úspory nákladov najmä v nevýrobných činnostiach, ktoré nevyhnutne sprevádzajú každú produkciu tovarov alebo služieb.

Firma, ktorá má kvalitnú logistiku má na trhu konkurenčnú výhodu.
Pracovníci našej spoločnosti  vytvárajú pre svojich klientov praktické predpoklady pre optimalizáciu, koordináciu a synchronizáciu činností v oblasti logistiky.

U nás máte zaručenú:

 • spoľahlivosť dodania,
 • úplnosť dodávok,
 • dodržiavanie dodacích lehôt,
 • kvalita distribúcie,
 • poskytovanie informácií o pohybe zásielky.

Galéria

Prezrite si fotografie nášho vozového parku.

Certifikáty a dokumenty

Svg mapa

Nitra, Slovenská republika

Fraňa Mojtu 18
94901 Nitra
Slovenská republika

Nové Zámky, Slovenská republika

Komárňanská cesta 13
940 01 Nové Zámky
Slovenská republika

Kontaktné informácie

Kontaktný formulár

Ak máte záujem o cenovú ponuku alebo pracovať v našej spoločnosti,
kontaktujte nás cez formulár a my sa Vám ozveme.

  DELTA-NZTRANS spol. s r.o.
  Komárňanská cesta 13
  940 01 Nové Zámky
  IČO: 34111271
  DIČ: 2020414374
  IČ DPH: SK2020414374

  Logistika a skladovanie:
  Mob.: +421905280459
  E-mail: lukacovsky@deltanz.sk

  Prenájom kancelárskych a obchodných priestorov:
  Mob.: +421905280459
  E-mail: lukacovsky@deltanz.sk

  Nákladná doprava:
  Tel.: +421 35 6430 315
  Mob.: +421905319468
  Mob.: +421905388119

  E-mail: ondriskovic@deltanz.sk
  E-mail: hlavackova@deltanz.sk

  Zasielateľstvo:
  Mob.:+421 905 225 616
  Mob.:+421 918 822 851
  Mob.:+421 905 225 696

  E-mail: szabova@deltanz.sk
  E-mail: szestak@deltanz.sk
  E-mail: kacani@deltanz.sk

  Colná deklarácia:
  Tel.: +421 35 6430 497
  Fax :+421 35 6430 497
  Mob.: +421 905 295 357
  Mob.: +421 907 770 881

  E-mail: deltacd@deltanz.sk
  E-mail: boldisova@deltanz.sk

  Ekonomické oddelenie:
  Tel.: +421 37 652 66 73
  Mob.: +421 907 770 462
  Mob.: +421 917 886 221

  E-mail: havrila@deltanz.sk
  E-mail: finance@deltanz.sk